Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

prostorové a funkční rozdělení areálu eden silesia

Celý areál bude v rámci přístupu rozdělen do tří funkčních zón, a to na zónu určenou pouze pro studenty univerzity, placenou zónu pro veřejnost a volně přístupnou zónu pro veřejnost. V návaznosti na sebe se může dojít k překrytí placené a volně přístupné zóny se zónou studentskou.

Hlavní objekt Gaia bude umístěn zhruba do středu lokality. V okolí hlavní budovy budou vhodně zvoleny a umístěny naučné stezky, různé přírodní biotopy, zahrady a sady a plynule na sebe navazující přírodní ekosystémy. Celý okolní prostor bude sloužit jako velký venkovní naučný komplex a živá přírodní laboratoř. V prostoru jsou rovněž umístěny relaxační zóny, které budou moci využít jak běžní návštěvníci komplexu, tak studenti univerzity.

V areálu budou dále rozmístěny plochy určené pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích i volnočasových aktivit jako jsou přednášky, workshopy, trhy apod. Produktivní zahrady budou demonstrovat řadu rostlin užitečných pro společnost. Dále zde bude začleněna funkční krajina včetně vybudovaných mokřadů a rybníků zadržujících dešťovou vodu, které také přispívají k biologické rozmanitosti lokality.

V areálu budou rozmístěny dále tzv. venkovní třídy, ve kterých bude probíhat část výuky studentů univerzity a rovněž zde budou probíhat vzdělávací akce pro veřejnost. Venkovní výuka bude účastníky vzdělávání inspirovat a zapojovat do výuky přímou interakci přírody.

Rozmístění jednotlivých prvků areálu

mapa

Celá areál bude v rámci přístupu rozdělen do tří funkčních zón, a to na zónu určenou pouze pro studenty univerzity, placenou zónu pro veřejnost a volně přístupnou zónu pro veřejnost. V návaznosti na sebe se může dojít k překrytí placené a volně přístupné zóny se zónou studentskou.

Hlavní objekt Gaia bude umístěn zhruba do středu lokality. V okolí hlavní budovy budou vhodně zvoleny a umístěny naučné stezky, různé přírodní biotopy, zahrady a sady a plynule na sebe navazující přírodní ekosystémy. Celý okolní prostor bude sloužit jako velký venkovní naučný komplex a živá přírodní laboratoř. V prostoru jsou rovněž umístěny relaxační zóny, které budou moci využít jak běžní návštěvníci komplexu, tak studenti univerzity.

V areálu budou dále rozmístěny plochy určené pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích i volnočasových aktivit jako jsou přednášky, workshopy, trhy apod. Produktivní zahrady budou demonstrovat řadu rostlin užitečných pro společnost. Dále zde bude začleněna funkční krajina včetně vybudovaných mokřadů a rybníků zadržujících dešťovou vodu, které také přispívají k biologické rozmanitosti lokality.

V areálu budou rozmístěny dále tzv. venkovní třídy, ve kterých bude probíhat část výuky studentů univerzity a rovněž zde budou probíhat vzdělávací akce pro veřejnost. Venkovní výuka bude účastníky vzdělávání inspirovat a zapojovat do výuky přímou interakci přírody.

Rozmístění jednotlivých prvků areálu

mapa
 • 1

  Vstupní náměstí / Neplacená zóna / Prostor pro vstup do celého areálu z parkoviště. Bude zahrnovat objekt, ve kterém bude poskytováno občerstvení informace, úschova zavazadel apod. Součástí bude prostor pro pořádní farmářských trhů a dalších komunitních volně přístupných akcí.

 • 2

  Pokladna / Neplacená zóna / Prodej a kontrola vstupenek.

 • 3

  Spojovací most / Placená zóna / Vstupní most do hlavní budovy Gaia.

 • 4
  Budova Gaia / Placená, Studentská zóna / Hlavní budova celého areálu, která budou sloužit pro jednotlivé vzdělávací aktivity pro všechny cílové skupiny projektu. Součástí bude zázemí pro akademické a servisní pracovníky.
 • 5

  Vodní plocha / Placená zóna / Uměle vytvořená vodní plocha pro zachytávání vody (tání sněhu) ze střech budovy Gaia.

 • 6

  Vyvýšená stezka se zipline / Placená zóna / Vyvýšená dřevěná lávka, která prochází několika částmi areálu. Spojuje „Kopec dobrodružství“, který je oddělen údolím, a veden nad užitkovými a květinovými zahradami až do přírodního amfiteátru „Mýtina“. Souběžně s lávkou vede zipline (lanový skluz) spojující „Kopec dobrodružství“ s budovou Gaia.

 • 7

  Květinové zahrady / Placená zóna / Ukázky permakulturních zahrad s cílem ukázat různorodost postupů pro pěstování rostlin. Důraz na rostliny, která lákají včely (opylovače).

 • 8

  Užitkové zahrady / Placená zóna / Ukázky pěstování rostlin, keřů a stromů, které „živí“ obyvatelstvo různých regionů světa.
  Doplněno o ukázky různých alternativních způsobů pěstování rostlin (např. akvaponie).

 • 9
  Studentské ubytování / Studentská zóna /Jednoduché ubytovací kapacity (chaty) sloužící pro ubytování studentů univerzity, externích akademických pracovníků nebo může sloužit v letních měsíců jako ubytování pro účastníky vzdělávacích kurzů (předpokládaná kapacita 30 osob).
 • 10

  Rozšířené stávající jezírko / Placená zóna / Rozšíření stávající vodní plochy, která bude rozvádět srážkovou vodu v rámci areálu.

 • 11

  Mýtina (Clearing) / Placená zóna / Multifunkční prostor, na kterém se budou pořádat různé akce pro veřejnost (např. divadelní a hudební festivaly, food festivaly, akce pro děti apod.). Bude se jednat pouze o upravenou zarovnanou plochu.

 • 12

  Umělý mokřad / Neplacená zóna / Vybudované mokřady se zvláštní vegetací, která organicky čistí černou a šedou vodu. Následně se tato vody může používat pro zálivku vybraných částí areálu.

 • 13

  Kopec dobrodružství / Placená zóna / Prostor určený pro zábavu s přírodními herními prvky.

 • 14
  Přírodní mokřad / Neplacená zóna/ Stávající mokřad, který bude doplněn o různé dřevěné lávky a odpočinková místa u vody.
 • 15

  Biokoridory / Neplacená zóna / Kolem celého areálu budou vybudovány biokoridory s různými druhy porostů (rostliny, stromy, keře), které budou doplněny o různé herní a odpočinkové prvky pro aktivní trávení volného času.

 • 16

  Prostor pro kempování / Placená zóna / Základna pro možnost kempování v přírodní části areálu.

 • 17
  Pěšina kolem řeky / Neplacená zóna

Největší dominantou celé budovy bude vnitřní lesní ekosystém simulující les osázený stromy, květinami a keři. Celý lesní prostor je protkán vodními prvky, stezkami a odpočinkovými zónami. Podél tohoto ekosystému jsou umístěny učebny, laboratoře a kanceláře. Jedno křídlo budovy bude tvořit oblast věnující se půdě a oblast zabývající se geologií.

Největší dominantou celé budovy bude vnitřní lesní ekosystém simulující les osázený stromy, květinami a keři. Celý lesní prostor je protkán vodními prvky, stezkami a odpočinkovými zónami. Podél tohoto ekosystému jsou umístěny učebny, laboratoře a kanceláře. Jedno křídlo budovy bude tvořit oblast věnující se půdě a oblast zabývající se geologií.

Budova Gaia

Hlavní budova „Gaia“ zaujme všechny, kteří do ní vstoupí. Studenty, lektory, děti, místní obyvatelé i návštěvníky z jiných částí ČR a ze zahraniční.

Bude se jednat se o ikonický žijící kampus inspirovaný přírodou, který si klade za cíl zobrazit přeměnu regionu z „černého“ na „zelený“. Celá budova je architektonicky přizpůsobena tak, aby studentům a návštěvníkům přiblížila pět planetárních cyklů (půda, vzduch, les, voda a uhlík). Budova je rozdělena na čtyři nadzemní podlaží, z nichž každé z nich je svým způsobem specifické a jedinečné. Dominantou celé budovy je střecha, která svým tvarem připomíná rozvíjející se poupě květu. Celá budova je postavena tak aby konstrukce byla lehká vzdušná a energeticky nenáročná.

Pokud bude možné, budou materiály pro stavbu pocházet z místních zdrojů. Zejména na střešní konstrukci, tepelnou izolaci a povrchovou úpravu podlah bude použita ocel, dřevo, minerální vlna a místní kámen.

Zalesněná oblast čítající cca 1500 m2, která je implementována do středu hlavní budovy tvoří největší dominantu celé Gaiy. Lesní vrstvy se postupně prolínají do všech pater biomu. Díky sítí stezek a chodeb spojující jednotlivá podlaží a zavěšených relaxačních kójí, si budou moci návštěvníci detailně prohlédnout každé lesní patro samostatně od kořenů až po koruny stromů. Skladba jednotlivých stromů, keřů, rostlin a kapradin umístěných v tomto prostoru bude vhodně zvolena tak, aby korespondovala s druhy typickými pro vybranou lokalitou. Kromě stromů, keřů, rostlin a kapradin se v zalesněném prostoru nachází také vyvýšený palouček spojující přízemí s prvním patrem budovy. Jedná se multifunkční prostor, který bude působit jako přírodní amfiteátr. Díky jeho rozloze zde budou moci probíhat přednášky a živé výklady. V neposlední řadě lze prostor využít i jako učebnu. Jedním ze symbolů pro lesa je i voda, kterou zde budou zastupovat mělká jezírka a potůčky protékající tímto lesním prostorem. Ozdobou celé vnitřní oblasti je uměle vytvořený vodopád, který dokreslí u návštěvníku pocit, jako by se nacházeli uprostřed volné přírody. Nemá ovšem pouze estetickou funkci, ale napomáhá cirkulaci vody v uměle vytvořených vodních plochách uvnitř budovy. V zákoutích lesa je umístěna řada odpočinkových zón, které mohou návštěvníci a studenti využít k relaxaci nebo samostudiu. Lesní prostor plynule navazuje na zázemí budovy po celém svém obvodu, a tak je snadno dostupný z kterékoli strany.

Budova Gaia

Hlavní budova „Gaia“ zaujme všechny, kteří do ní vstoupí. Studenty, lektory, děti, místní obyvatelé i návštěvníky z jiných částí ČR a ze zahraniční.

Bude se jednat se o ikonický žijící kampus inspirovaný přírodou, který si klade za cíl zobrazit přeměnu regionu z „černého“ na „zelený“. Celá budova je architektonicky přizpůsobena tak, aby studentům a návštěvníkům přiblížila pět planetárních cyklů (půda, vzduch, les, voda a uhlík). Budova je rozdělena na čtyři nadzemní podlaží, z nichž každé z nich je svým způsobem specifické a jedinečné. Dominantou celé budovy je střecha, která svým tvarem připomíná rozvíjející se poupě květu. Celá budova je postavena tak aby konstrukce byla lehká vzdušná a energeticky nenáročná.

Pokud bude možné, budou materiály pro stavbu pocházet z místních zdrojů. Zejména na střešní konstrukci, tepelnou izolaci a povrchovou úpravu podlah bude použita ocel, dřevo, minerální vlna a místní kámen.

Největší dominantou celé budovy bude vnitřní lesní ekosystém simulující les osázený stromy, květinami a keři. Celý lesní prostor je protkán vodními prvky, stezkami a odpočinkovými zónami. Podél tohoto ekosystému jsou umístěny učebny, laboratoře a kanceláře. Jedno křídlo budovy bude tvořit oblast věnující se půdě a oblast zabývající se geologií.

Zalesněná oblast čítající cca 1500 m2, která je implementována do středu hlavní budovy tvoří největší dominantu celé Gaiy. Lesní vrstvy se postupně prolínají do všech pater biomu. Díky sítí stezek a chodeb spojující jednotlivá podlaží a zavěšených relaxačních kójí, si budou moci návštěvníci detailně prohlédnout každé lesní patro samostatně od kořenů až po koruny stromů. Skladba jednotlivých stromů, keřů, rostlin a kapradin umístěných v tomto prostoru bude vhodně zvolena tak, aby korespondovala s druhy typickými pro vybranou lokalitou. Kromě stromů, keřů, rostlin a kapradin se v zalesněném prostoru nachází také vyvýšený palouček spojující přízemí s prvním patrem budovy. Jedná se multifunkční prostor, který bude působit jako přírodní amfiteátr. Díky jeho rozloze zde budou moci probíhat přednášky a živé výklady. V neposlední řadě lze prostor využít i jako učebnu. Jedním ze symbolů pro lesa je i voda, kterou zde budou zastupovat mělká jezírka a potůčky protékající tímto lesním prostorem. Ozdobou celé vnitřní oblasti je uměle vytvořený vodopád, který dokreslí u návštěvníku pocit, jako by se nacházeli uprostřed volné přírody. Nemá ovšem pouze estetickou funkci, ale napomáhá cirkulaci vody v uměle vytvořených vodních plochách uvnitř budovy. V zákoutích lesa je umístěna řada odpočinkových zón, které mohou návštěvníci a studenti využít k relaxaci nebo samostudiu. Lesní prostor plynule navazuje na zázemí budovy po celém svém obvodu, a tak je snadno dostupný z kterékoli strany.

 

mapa
mapa
mapa
mapa