Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

EDEN

EDEN SILESIA
výzkumný a vzdělávací
park v Moravskoslezském kraji

EDEN Silesia

Výzkumný a vzdělávací park v Moravskoslezském kraji

AKTUÁLNĚ

Žádost k projektu Eden Silesia podána. Zbývá držet palce

14.02.2023

Eden Silesia je jedním z pilířů přeměny Karvinska z oblasti negativně poznamenaného těžbou uhlí v inspirativní a atraktivní území, a také jedním ze zásadních strategických projektů naší univerzity, …

Představili jsme oficiální podobu parku Eden Silesia

30.09.2022

Karviná – Eden Silesia je jedním z pilířů přeměny Karvinska z oblasti negativně poznamenaného těžbou uhlí v inspirativní a atraktivní území a jedním ze zásadních strategických projektů, …

Slezská univerzita připravuje v Karviné realizaci projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“, u kterého se předpokládá financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Nosnou myšlenkou celého projektu je téma udržitelnosti a regenerativní budoucnosti jako reakce na globální problémy v oblasti klimatické změny či vymírání druhů rostlin a živočichů, ale také surovinové, energetické či potravinové krize. Téma udržitelného rozvoje představuje způsob fungování lidské společnosti, který uvádí do souladu ekonomický a vědeckotechnický rozvoj a plnohodnotné zachování životního prostředí. Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze mezi třemi základními pilíři – environmentálním, společenským a ekonomickým.

Slezská univerzita připravuje v Karviné realizaci projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“ (Eden Silesia), u kterého se předpokládá financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Nosnou myšlenkou celého projektu je téma udržitelnosti a regenerativní budoucnosti jako reakce na globální problémy nejen v oblasti klimatické změny či vymírání druhů rostlin a živočichů, ale také surovinové, energetické či potravinové krize. Téma udržitelného rozvoje představuje způsob fungování lidské společnosti, která uvádí do souladu ekonomický a vědeckotechnický rozvoj a plnohodnotné zachování životního prostředí. Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze mezi třemi základními pilíři – environmentální, společenský a ekonomický.

Myšlenka regenerativní budoucnosti je pak založena na tom, abychom se naši planetu i společnost snažili ozdravit, navrátit přírodě a krajině její dřívější hodnoty a zodpovědně využívali dostupné zdroje.

Samotné místo zvolené pro realizaci projektu (tzn. území poškozené těžbou černého uhlí v Karviné na Lipinách) tyto myšlenky velmi dobře ztělesňuje. Lidé ze zdejší krajiny ve velké míře po staletí čerpali zdroje a tím ji poškozovali. Nyní nastává okamžik přírodě a krajině tento dluh splatit a v maximální míře zde podpořit realizaci takových aktivit, které povedou k regeneraci nejen pohornického regionu, ale přispějí k regeneraci celé naší planety.

ČASOVÁ OSA

1. Q 2021

vznik ideového záměru a navázání spolupráce s Eden Project UK

zařazení projektu Eden Silesia mezi strategické projekty Moravskoslezského kraje

2. Q 2021

1. Q 2022

navázání partnerství s MSK, SMK a Mendelovou univerzitou na přípravě a realizaci Eden Silesia

dokončení studie proveditelnosti projektu a podání žádosti o dotaci do OP ST

1. Q 2023

3. Q 2023

zahájení projekčních prací na stavební část areálu

předpokládané vydání stavebního povolení a vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby

2. Q 2025

3. Q 2025

zahájení stavebních prací

dokončení stavebních prací a zahájení zkušebního provozu Eden Silesia

4. Q 2027